Fisios

Vaig estudiar a la universitat Gimbernat; promoció ( 2003-2006). Aquests són els diferents postgraus i cursos que he realitzat:

– Concepte Sohier: Podriem definir la Fisioteràpia Analítica segons el “Concepte Sohier” com una forma de pensar: consisteix en el pensament analític sobre la biomecànica articular, les anarquies pato-mecàniques que poden apareixer i així, precisar quins exàmens i tractaments d’orientació mecànica han de ser efectuats a nivell de les articulacions, cadenes articulars i musculars per a tractar cada una de les afectacions articulars.

– Fibrolisis Diacútania: Mètode propi de la fisioteràpia pel tractament de les àlgies mecàniques de l’aparell locomotor per la destrucció de les diferentes adderències i corpúscles irritatius inter-aponeuròtics mitjançant uns “ganxos” aplicats al cos.
Els efectes del Crochetage són:

Mecànics: Desfer les adderències fibroses i/o corpúscles fibrosos produïts pels diposits úrics o càlcics que es localitzen allà a on existeixen estancaments venosos o periarticulars. La finalitat de la fibrolisi(“trencament”) és permetre l’augment del moviment dels diferents plans tissulars.

Circulatoris: Mitjançant l’alliberació de Histamina.

Reflexe: per inhibició de punts reflexes (Knapp, Jones…)

– Tècniques Viscerals : La movilitat Visceral respon a un moviment voluntari, originat per la musculatura estriada i dirigit pel SNC, i un altre involuntari originat per l’ impuls diafragmàtic, el moviment cardíac i els peristaltismes.Hi ha també la motilitat visceral, moviment inherent de cada òrgan, diferent per cada un dels eixos i amplitud, en el qual s’atribueix entre altres teories a l’época embrionaria i a la memòria cel·lular que té impregnades els moviments de creixement i adaptació que es produeixen aquesta época.
El Fisioterapeuta actua sobre la movilitat visceral, directament mitjançant estiraments i manipulacions viscerals, retorna el ritme i amplitud òptim al moviment de la motilitat.

– Reeducació de la postura: És un mètode propioceptiu d’inhibició i estar basat sobre l’utilització del reflexe miopàtic invers; que intenta corretgir la activitat muscular estàtica i dinàmica, que en molts casos és concèntrica i pateix escurçaments musculars, intentant reeducar-los en estirament. cal tenir en compte que el tractament ha de ser individualitzat, ja que cada persona es mou diferent i és única; que cada agressió és compensada per evitar el dolor, per tant em d’arribar el símptoma ala causa per eliminar la lesió; i molt important, em de treballar amb la globalitat, per tal de treballar bé tant amb les cadenes musculars anteriors, posteriors, creuades…de manera activa i progressiva.

– Ventoses: És una técnica antiga que prové de la medicina tradicional Xinesa, la seva utilització ens serveix per augmentar la circulació de la sang, augmentar el calci a la sang, ajudar a la pèrdua de pes; ajuda eliminar la sang estancada; té efectes analgèsics, tracta el dolor…entre d’altres, és una técnica que complementa molt el tractament, organitza les diferentes estructures.

– Psiconeurolingüística: És la fusió de diverses ciències Psicologia, Neurologia i Lingüística per compendre el funcionament de la ment humana, de les emocions, i saber com aquestes experiències han pogut moldejar la teva personalitat i la manera d’afrontar-les diariament.És per això que és important compendre, per tal de trobar un equiliobri psicològic i emocional.

– ATM (Articulació Tempero Mandivular): Aquesta articulació és molt important per l’organisme ja que té múltiples relacions per tot el cos, desde la postura, peus, boca, sacre, crani…la seva alteració pot produïr desordres a molts nivells, cal doncs un bon estudi d’aquesta per tal d’evitar símptomes i a la llarga possibles alteracions a altres zones del cos que provoquin causes importants de dolor.

Centre de Fisioteràpia de Ripoll