Tractaments

Tots els tractaments consisteixen en sessions d’entre 50 i 60 minuts.
Primer de tot es realitza una valoració inicial i un diagnòstic del pacient. Una vegada valorat el fisioterapeuta decidirà aplicar les tècniques necessàries, ja sigui per prevensió de lesions o pel tractament d’un dolor i/o patologia . Entre les diferents tècniques aplicables trobem:

Fisioteràpia; manteniment individual i personalitzat

Massatge de descàrrega i terapèutic

Reducció postural global (RPG)

Fisioteràpia anal·lítica segons el concepte sohier

Tècniques cranials i sacres

Estudi i tractament d’ATM (articulació temporo-mandibular) i les disfuncions crani-mandibulars, crani-cervicals i dolor facial

Fisioteràpia analítica segons el concepte sohier

Tècniques viscerals

Tècniques neurodinàmiques (mobilització de nervis)

Punts gatell (trigger points)

Ganxos (relaxació instrumental miofascial)

Punció seca

Kinesiotaping

Ventoses

Propiocepció

Centre de Fisioteràpia de Ripoll